UROLOŠKA HIRURGIJA

SET ZA UROLOGIJU

Data/Images/setzaurologiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku uroloških intervencija

OPIS

 • Platno za pokrivanje pacijenta od TNT oblika "T" veličine 280/290 x 150 cm sa ugrađenim sarama, kesa za skupljanje tečnosti sa filtrom, prst od vinila za pregled rektuma, dva otvora prečnika 5 cm i 8 cm i super apsorbentno pojačanje.
 • Platno od TNT za sto za instrumente cm 160 x 200 cm
 • 2 hirurška mantila HS
 • 1 hirurški mantil sa pojačanjem HSB
 • Navlaka za uslužna kolica od TNT 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0584
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA CISTOSKOPIJU

Data/Images/setzacitoskopiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku cistoskopije
OPIS
 • Platno za cistoskopiju oblika "T" veličine 150/80 x 220 cm, sa otvorom za rez 9 x 20 cm, kompletirano sa super apsorbentnim pojačanjem
 • Platna od TNT materijala za sto za instrumente 160 x 200 cm i 160 x 240 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od TNT 80 x 140 cm
 • 2 hirurška mantila
 • 1 hirurški mantil sa pojačanjem
 • Sare od TNT materijala, vodootporno, 75 x 100 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0913
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA T.U.R.

Data/Images/setzatur.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku urološke intervencije
OPIS
 • Platno za urologiju 180/260 x 270 cm sa ugrađenim sarama, kesa za skupljanje tečnosti sa filterom i ventilom za pražnjenje, prst od vinila za pregled rektuma, dva otvora: jedan za pristup perineumu veličine 8 x 12 cm, i drugi za cistoskopski pristup prečnika 5 cm; kompletirano super apsorbentnim pojačanjem
 • Platno za sto za instrumente 160 x 200 cm
 • 2 lepljive trake 10 x 50 cm
 • 1 platno za podsakralni deo 90 x 110 cm sa kesom za skupljanje
 • Navlaka za uslužna kolica od TNT materijala 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0906
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA NEFREKTOMIJU

Data/Images/nefrektomija_s.jpg NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku nefrektološke intervencije

OPIS

 • Platno za pokrivanje pacijenta od TNT oblika "T" veličine 280/200 x 380 cm i otvorom 30 x 35 cm sa ugrađenim sarama, kesom za skupljanje tečnosti sa filtrom i super apsorbentnim pojačanjem.
 • Platno od TNT za sto za instrumente cm 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od TNT 80 x 140 cm
 • 4 apsorbentne maramice 40 x 40 cm
 • 2 lepljive trake 10 x 50 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0932
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03