TERAPEUTSKA I INTERVENTNA ANGIOGRAFIJA

PLATNO ZA ANGIOGRAFIJU

Data/Images/platnozaangiografiju_1.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta u toku angiografske intervencije na femoralnoj regiji
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzija 200 x 320 cm sa dva lepljiva otvora u visini femura dimenzija 6 x 9 cm, sa super apsorbentnim pojačanjem, i bočnom stranom od providnog polietilena
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0841
 • 25 komada
 • Šifra materijala 03

PLATNO ZA ANGIOGRAFIJU

Data/Images/platnozaangiografiju_2.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta u toku angiografske intervencije na femoralnoj regiji
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzija 250 x 320 cm, sa duplim otvorom u nivou femura dimenzija 6 x 9 cm, lepljivo pokrivanje po ivicama otvora, filmom za rez, sa super apsorbentnim pojačanjem i duplom bočnom stranom od polietilena
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0842
 • 25 komada
 • Šifra materijala 02

PLATNO ZA ANGIOGRAFIJU

Data/Images/platnozaangiografiju_3.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta u toku angiografske intervencije
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzija 200 x 300 cm sa dva otvora dimenzija 6 x 9 cm, za prilaz femoralnoj arteriji, lepljivo pokrivanje po ivicama otvora i sa super apsorbentnim pojačanjem
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0843
 • 25 komada
 • Šifra materijala 03

PLATNO ZA UGRAĐIVANJE PACE MAKER-A

Data/Images/platnozaugradjivanjepace_makera.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta u toku intervencije ugrađivanja Pace Maker-a
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta "T" oblika, dimenzija 260/200 x 360 cm, sa lepljivim otvorom dimenzija 40 x 50 cm, filmom za rez, sa super apsorbentnim pojačanjem i vođicama za žice i kablove
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0954
 • 25 komada
 • Šifra materijala 03