ORTOPEDSKA HIRURGIJA

PLATNO ZA HIRURGIJU NA EKSTREMITETIMA

Data/Images/platnozahirurgijunaekstremitetima.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na ekstremitetima

OPIS

 • Osnovno platno za ekstremitete od TNT materijala dimenzije 200 x 320 cm, sa elastičnom rupom prečnika 7 cm, superapsorbentnim pojačanjem i ugradjenom kesom za skupljanje tečnosti i vođicama za žice i kablove
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0725
 • 10 komada
 • Šifra materijala 04

SET ZA HIRURGIJU NA EKSTREMITETIMA

Data/Images/setzahirurgijunaekstremitetima.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na ekstremitetima

OPIS

 • Platno za artroskopiju dimenzije 200 x 320 cm sa elastičnom rupom prečnika 6 cm, sa superadsorbentnim pojačanjem dimenzije 100 x 100 cm i sa vođicama za prolaz žica i kablova
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • Platno dimenzije 150 x 200 cm
 • Štitnici dimenzije 25 x 70 cm
 • 2 lepljive trake od TNT materijala dimenzije 10 x 50 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0733
 • 10 komada
 • Šifra materijala 04

SET ZA PROTEZU KUKA

Data/Images/setzaprotezukuka.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije za protezu kuka

OPIS

 • Osnovno platno sa "U" otvorom od TNT materijala dimenzije 200 x 260 cm, sa lepljivim otvorom dimenzije 14 x 100 cm koji je oivičen sa adsorbentnim pojačanjem
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • 3 hirurška mantila za jednokratnu upotrebu
 • Lepljiva traka dimenzije 10 x 50 cm
 • Štitnici od TNT materijala dimenzije 35 x 120 cm
 • Platno dimenzije 150 x 240 cm, sa lepljivom ivicom
 • Platno dimenzije 180 x 210 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0757
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA HIRURGIJU KUKA

Data/Images/setzahirurgijukuka.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na kuku

OPIS

 • Osnovno platno "U" oblika dimenzije 200 x 300 cm, sa lepljivim otvorom dimenzije 14 x 100 cm i sa superadsorbentnim pojačanjem
 • Platno za sto za instrumente dimenzije 200 x 160 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • Platno dimenzije 150 x 200 cm
 • Štitnik dimenzije 35 x 120 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0750
 • 10 komada
 • Šifra materijala 04

SET ZA ARTROSKOPIJU KOLENA

Data/Images/setzaartroskopijukolena.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku artroskopije kolena

OPIS

 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzije 200 x 300 cm sa elastičnom rupom prečnika 7 cm, kesom za skupljanje tečnosti sa ventilom za ispuštanje
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • 3 hirurška mantila za jednokratnu upotrebu
 • Lepljiva traka dimenzije 10 x 50 cm
 • Štitnici dimenzije 22 x 75 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0737
 • 10 komada
 • Šifra materijala 04

SET ZA HIRURGIJU KOLENA

Data/Images/setzahirurgijukolena.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na kolenu

OPIS

 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzije 200 x 320 cm sa elastičnim otvorom prečnika 7 cm, super adsorbentnim pojačanjem i vođicom za žice i kablove
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • 3 hirurška mantila za jednokratnu upotrebu
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0758
 • 10 komada
 • Šifra materijala 04

SET ZA HIRURGIJU FEMURA

Data/Images/setzahirurgijufemura.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na femuru
OPIS
 • Osnovno platno za artroskopiju dimenzije 200 x 320 cm, sa elastičnim otvorom prečnika 20 cm, super adsorbentnim pojačanjem i sa vođicama za cevi i kablove
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • Platno dimenzije150 x 200 cm
 • Štitnici dimenzije 35 x 120 cm
 • 2 lepljive trake dimenzije 10 x 50 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIALI
 • ES0756
 • 10 komada
 • Šifra materijala 04

SET ZA HIRURGIJU KIČMENOG STUBA

Data/Images/setzahirurgijukicmenogs.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na kičmenom stubu

OPIS

 • Osnovno platno za kičmeni stub dimenzije 200 x 320 cm sa otvorom 10 x 30 cm pokrivenim filmom za rez
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • 3 hirušrka mantila za jednokratnu upotrebu
 • Lepljiva traka dimenzije 10 x 50 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0759
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA HIRURGIJU GORNJIH EKSTREMITETA

Data/Images/setzahirurgijugornjihek.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na gornjim ekstremitetima
OPIS
 • Osnovno platno dimenzije 200 x 300 cm sa elastičnim otvorom prečnika 4 cm i superadsorbentnim pojačanjem
 • Platno za sto za instrumente dimenzije 160 x 200 cm
 • Lepljivi džep za instrumente sa duplim odeljkom dimenzije 35 x 40 cm
 • Navlaka za uslužna kolica dimenzije 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0786
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03