OPŠTA HIRURGIJA

SET ZA OPŠTU HIRURGIJU

Data/Images/setzaopstuhirurgiju_1.gif

NAMENSKA UPOTREBA

 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije

OPIS

 • Gornji platneni pokrivač od TNT materijala sa lepljivom stranom dimenzije 180 x 200 cm
 • Donji platneni pokrivac od TNT materijala sa lepljivom stranom dimenzije 150 x 240 cm
 • 2 bočna platna od TNT materijala sa lepljivom stranom 75 x 90 cm
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od dvostrukog polietilena sa adsorbentnoim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • 2 lepljive trake dimenzije 10 x 50 cm

ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJA - MATERIJALI

 • ES0570
 • 10 komada
 • Šifra materijala 02

SET ZA OPŠTU HIRURGIJU

Data/Images/setzaopstuhirurgiju_2.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije
OPIS
 • Gornji platneni pokrivač dimenzije 180 x 240 cm, sa lepljivom stranom i superadsorbentnim pojačanjem
 • Donji platneni pokrivač dimenzije 180 x 200 cm, sa lepljivom stranom i superadsorbentnim pojačanjem
 • 2 bočna platna dimenzije 75 x 90 cm, sa lepljivom stranom i superadsorbentnim pojačanjem
 • 4 adsorbentne maramice veličine 40 x 60 cm
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 240 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT meterijala dimenzije 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJA - MATERIJALI
 • ES0572
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA OPŠTU HIRURGIJU

Data/Images/setzaopstuhirurgiju_3.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije
OPIS
 • Gornji platneni pokrivač od TNT materijala, vodootporan, dimenzije 180 x 200 cm, sa lepljivom stranom i superadsorbentnim pojačanjem
 • Donji platneni pokrivač od TNT materijala, vodootporan, dimenzije 150 x 240 cm, sa lepljivom stranom i superadsorbentnim pojačanjem
 • 2 bočna platna od TNT materijala, vodootporna, dimenzije 75 x 90 cm, sa lepljivom stranom i superadsorbentnim pojačanjem
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 240 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • Džep za instrumente od PE dimenzije 35 x 40 cm sa dva odeljka i sa lepljivim učvrsćenjem
 • Lepljiva traka od TNT materijala dimenzije 10 x 50cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJA - MATERIJALI
 • ES0578
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA PERINEO ABDOMEN

Data/Images/setzaperineoabdomen.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ogranicenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na abdomenu i maloj karlici
OPIS
 • Platno za pacijenta za "T" hirurgiju od TNT materijala sa uvršćenim šarama dimenzije 280/190 x 310 (120+190) cm, sa lepljivim abdominalnim otvorom dimenzije 20 x 40 cm, perinealnim otvorom dimenztije 9 x 15 cm, sa filmom za rez i superadsorbentnim pojačanjem oko otvora i sa vođicama za žice i cevi
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x1 40 cm
 • Lepljiva traka dimenzije 10 x 50 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
CODES - SIZES - PACKAGING - MATERIALS
 • ES0947
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

HIRURŠKI SET ZA LAPAROSKOPIJU

Data/Images/hirurskisetzalaparoskopiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku laparoskopske intervencije
OPIS
 • Platno za pacijenta za laparoskopiju oblika "T" od TNT materijala veličine 280/190 x 310 (120+190) cm, sa lepljivim otvorom 30 x 30 cm i superadsorbentnim pojačanjem oko otvora
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Lepljiva traka dimenzije 10 x 50 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala 80 x 140 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJA - MATERIJALI
 • ES0653
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

PLATNO ZA LAPARATOMIJU

Data/Images/platnozalaparotomiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta u toku hirurške intervencije lapartomije

OPIS

 • Telo platna za pacijenta za laparotomiju od TNT materijala dimenzije 240/180 x 340 (180+160) cm, sa pojačanim superadsorbentim prostorom i lepljivim otvorom dimenzije 15 x 40 cm, sa filmom za rez i vođicama za cevi i žice
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJA - MATERIJALI
 • ES0613
 • 15 komada
 • Šifra materijala 03

HIRURŠKI SET ZA LAPARATOMIJU

Data/Images/hirurskisetzalaparatomiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurske intervencije laparotomije
OPIS
 • Platno za pacijenta za Laparotomiju u obliku "T" od TNT materijala dimenzije 240/180 x 340 (180+160) cm, sa lepljivim otvorom pokrivenim filmom za rez dimenzije 15 x 40 cm i superadsorbentnim pojačanjem oko otvora
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • Lepljiva traka dimenzije 10 x 50 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
ŠIFRA - VELIČINA - KONFEKCIJA - MATERIJALI
 • ES0622
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU