KARDIOVASKULARNA HIRURGIJA

PLATNO ZA INTERVENCIJU NA KORONARNIM KRVNIM SUDOVIMA

Data/Images/platnozaintervencijunakoronarnimkrvnimsudovima.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na koronarnim krvnim sudovima
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta "T" oblika dimenzije 260 x 180 x 360 (180+180) cm, sa otvorom za grudi 40 x 40 cm i za donje ekstremitete 25 x 100 cm pokrivene filmom za rez. Operativni deo je pojačan, super adsorbentan sa bočnim džepovima za instrumente, kompletiran sa vođicama za žice, pločama za učvršćenje kablova i sa uduvavanjem za bolje oblikovanje otvora za ekstremitete
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0659
 • 5 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA VASKULARNU HIRURGIJU

Data/Images/setzavaskularnuhirurgiju_1.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku vaskularnih hirurških intervencija
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta "T" oblika dimenzije 280 x 200 x 380 cm, sa otvorom, pokrivenim filmom za rez dimenzije 40 x 50 cm, sa super adsorbentnim pojačanjem i vođicama za žice i kablove
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 240 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0592
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA VASKULARNU HIRURGIJU

Data/Images/setzavaskularnuhirurgiju_2.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Pokrivač za pacijenta i ograđivanje sterilnog operativnog polja u toku vaskularne hirurške intervencije
OPIS
 • Platno za vaskularnu hirurgiju od TNT materijala, vodootporno, 200 x 300 cm, sa otvorom na grudima i nogama, pokrivenim filmom za rez sa super adsorbentnim pojačanjem i sa vođicama za prolaz žica i kablova
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 160 x 240 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 70 cm
 • 2 platna dimenzije 75 x 90 cm sa lepljivim ivicama
 • 2 štitnika za kolena dimenzije 25 x 70 cm
 • 4 lepljive trake dimenzije 10 x 50 cm
 • Džep za instrumente sa dva odeljka dimenzije 35 x 40 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES1111
 • 5 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA VASKULARNU HIRURGIJU

Data/Images/setzavaskularnuhirurgiju_3.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Ograđivanje operativnog polja u toku intervencije vaskularne hirurgije

OPIS

 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzije 200 x 300 cm sa lepljivim otvorom "U" oblika dimenzija 10 x 100 cm i super adsorbentnim pojačanjem
 • Platno za odvajanja anesteziologa dimenzije 150 x 270 cm sa lepljivim ivicama
 • Platno za sto za instrumente od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 160 x 240 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • Maramica adsorbentna "karta dry" dimenzije 40 x 40 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0593
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA VASKULARNU HIRURGIJU

Data/Images/setzavaskularnuhirurgiju_4.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Ograđivanje operativnog polja u toku intervencije vaskularne hirurgije
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzije 190 x 300 cm sa lepljivim otvorom "U" oblika dimenzije 30 x 75 cm i super adsorbentnim pojačanjem
 • Platno za odvajanje anesteziologa od TNT materijala, vodootporno, dimenzije 150 x 270 cm sa lepljivim ivicama
 • Platno za sto za instrumente od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 160 x 240 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzije 80 x 140 cm
 • Adsorbentna maramica, "karta dry", dimenzije 40 x 40 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0594
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA TORAKALNE HIRURŠKE INTERVENCIJE

Data/Images/setzatorakalnehirurskeintervencije.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograđivanje sterilnog polja u toku hirurške intervencije na grudnom košu
OPIS
 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzije 200 x 320 cm, sa otvorom pokrivenim filmom za rez 25 x 25 cm, super adsorbentnim pojačanjem od 100 x 100 cm i sa vođicama za žice i kablove
 • Navlaka za uslužna kolica od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala 80 x 140 cm
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala 160 x 240 cm
 • 2 Hirurška mantila model HS
 • 4 platna dimenzije 75 x 90 cm sa lepljivim ivicama
 • 4 adsorbentne maramice dimenzije 40 x 40 cm
 • 20 gaza dimenzija 10 x 10 cm sa barijumskom niti
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES1212
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA KARDIOLOGIJUI

Data/Images/setzakardiologiju.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Ograđivanje sterilnog polja u toku kardiohirurških intervencija

OPIS

 • Platno za pokrivanje pacijenta dimenzija 200 x 300 cm sa lepljivim otvorom 20 x 20 cm, pokrivenim filmom za rez i super adsorbentnim pojačanjem
 • Navlaka za uslužna kolica od duplog polietilena sa adsorbentnim pojačanjem od TNT materijala dimenzija 80 x 140 cm
 • 4 platna dimenzija 75 x 90 cm sa lepljivim ivicama
 • 40 gaza dimenzija 10 x 10 cm od 16 slojeva
 • 3 adsorbentne maramice dimenzija 40 x 40 cm
 • 2 hirurška mantila
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES1214
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA HIRURGIJU SUPRAAORTALNIH KRVNIH SUDOVA

Data/Images/setzahirurgijusupraaortalnihkrvnihsudova.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije na supraaortalnim krvnim sudovima
OPIS
 • Platno za instrumente dimenzija 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica dimenzija 80 x 140 cm
 • 4 adsorbentne maramice dimenzija 40 x 40 cm
 • 1 hirurški mantil sa pojačanjem od TNT materijala
 • 2 hirurška mantila sa pojačanjem
 • 2 lepljive trake dimenzija 10 x 50 cm
 • Platno za rez dimenzija 16 x 35 cm
 • Platno dimenzija 75 x 90 cm
 • Platno dimenzija 75 x 90 cm sa lepljivom stranom
 • Platno dimenzije 150 x 150 cm sa lepljivim otvorom oblika "U"” dimenzija 10 x 75 cm
 • platno dimenzije 150x190 cm sa lepljivom stranom
 • silikonske pertle dimenzije 2,5x40 mm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0603
 • 10 komada
 • Šifra materijala 02