AKUŠERSKO-GINEKOLOŠKA HIRURGIJA

PLATNO ZA POROĐAJ CARSKIM REZOM

Data/Images/platnozaporodjajcarskimrezom.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač u toku hirurške intervencije carskim rezom
OPIS
 • Platno za carski rez sa bočnim krilima, dimenzija 260 x 300 cm i sa otvorom pokrivenim filmom za rez dimenzija 30 x 30 cm, kesa za skupljanje tečnosti, ventili za pražnjenje tečnosti i vođice za žice i kablove
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0501
 • 25 komada
 • Šifra materijala 03

PLATNO OBLIKA "T" ZA POROĐAJ CARSKIM REZOM

Data/Images/platnooblikatzaporodjajcarskimrezom.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta u toku hirurške intervencije carskim rezom
OPIS
 • Platno za carski rez "T" oblika, dimenzija 260/210 x 300 cm, sa otvorom pokrivenim filmom za rez, sa ugrađenom kesom za skupljanje tečnosti, ventilima za pražnjenje tečnost i vođicama za žice i cevi
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0532
 • 25 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA POROĐAJ CARSKIM REZOM

Data/Images/setzaporodjajcarskimrezom.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograničenje operativnog polja u toku hirurške intervencije porođaja carskim rezom

OPIS

 • Platno za porođaj carskim rezom oblika "T" dimenzija 260/210 x 300 cm, sa ugrađenom kesom za skupljanje tečnosti
 • Platno od TNT materijala za sto za instrumente dimenzija 160 x 200 cm
 • Navlaka za uslužna kolica od TNT materijala dimenzija 80 x 140 cm
 • 3 hirurška mantila
 • 1 lepljiva traka od TNT materijala dimenzija 10 x 50 cm
 • Platno za novorođenče od TNT materijala dimenzija 60 x 80 cm
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0517
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03

SET ZA SPONTANI POROĐAJ

Data/Images/setzaspontaniporodjaj.gif NAMENSKA UPOTREBA
 • Sterilni pokrivač za pacijenta i ograđivanje sterilnog polja u toku intervencije spontanog porođaja
OPIS
 • Pokrivač za sto za instrumente od polietilena plus adsorbentno pojačanje od TNT materijala dimenzija 160 x 200 cm
 • Platno ispod sakralne kosti dimenzije 90 x 110 cm sa kesom za sakupljanje
 • Platno za abdomen 150 x 180 cm sa lepljivom ivicom
 • Platno za operativno polje dimenzija 150 x 180 cm
 • 3 hirurška mantila HS
 • 4 platna dimenzija 50 x 75 cm
 • 2 ginekološke sare dimenzija 75 x 150 cm
 • Cev za usisavanje sluzi
 • Posuda za placentu
 • Pupčani clamp
ŠIFRA - VELIČINE - KONFEKCIJE - MATERIJALI
 • ES0556
 • 10 komada
 • Šifra materijala 03/01