ESAFARMA

Sterilno hirurško rublje za jednokratnu primenu - ESAFARMA sa širokim izborom raspoloživih dodatnih proizvoda, nudi hirurzima, neuroradiolozima, endovaskularnim kardiolozima i drugim specijalistima mogućnost dobijanja, u kratkom vremenskom roku, personalizovanog seta u skladu sa ličnim i poslovnim potrebama.

Sastav ovih setova može da bude modifikovan, a da bude isto tako adekvatan potrebama operatora.

ESAFARMA permanentno radi na usavršavanju svojih proizvoda, obraćajući posebnu pažnju na kvalitet, efikasnost i bezbednost istih.

Uz saradnju sa Institutima Republike Italije, za kontrolu sastava, vodootpornosti, mekoću i kvalitet vazdušnosti, učestvuje u kreaciji sve kvalitetnijih proizvoda.

Materijali korišćeni za proizvodnju artikala >>>

1. Opšta hirurgija

 • SET ZA OPŠTE HIRURŠKE INTERVENCIJE
 • SET ZA ABDOMINALNE HIRURŠKE INTERVENCIJE
 • SET I PLATNA ZA LAPARASKOPIJU
 • SET I PLATNA ZA LAPAROTOMIJU
 • SET ZA MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU

2. Kardiovaskularna hirurgija

 • PLATNO ZA INTERVENCIJU NA KORONARNIM KRVNIM SUDOVIMA
 • SET ZA VASKULARNU HIRURGIJU
 • SET ZA HIRURGIJU TORAKSA
 • SET ZA KARDIOLOGIJU
 • SET ZA SUPRAORTALNE KRVNE SUDOVE

3. Ortopedska hirurgija

 • PLATNA ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE NA EKSTREMITETIMA
 • SET ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE NA EKSTREMITETIMA
 • SET ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE NA KUKU
 • SET ZA ARTROSCOPSKE INTERVENCIJE
 • SET ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE NA FEMURU
 • SET ZA HIRURŠKE INTERVENCIJE NA GORNJIM EKSTREMITETIMA

4. Akušersko-Ginekološka hirurgija

 • PLATNA ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU POROĐAJA CARSKIM REZOM
 • SET ZA HIRURŠKU INTERVENCIJU POROĐAJA  CARSKIM REZOM
 • SET ZA INTERVENCIJU SPONTANOG POROĐAJA

5. Urološka hirurgija

 • SET ZA UROLOGIJU
 • SET ZA CISTOSKOPIJU
 • SET ZA T.U.R.
 • SET ZA NEFREKTOMIJU

6. TERAPEUTSKA I INTERVENTNA ANGIOGRAFIJA

 • PLATNA ZA ANGIOGRAFSKE PROCEDURE
 • PLATNO ZA UGRAĐIVANJE PACE MAKER-A

7. Neurohirurgija

 • PLATNA ZA KRANIOTOMIJU

8. Oftamološka hirurgija

 • PLATNA ZA HIRURŠKE OFTALMOLOŠKE INTERVENCIJE

9. DODATNI PROIZVODI

 • E-DRAPE – (STERI DRAPE) - FILM ZA HIRURŠKI REZ
 • STERILNI I NESTERILNI HIRURUŠKI MANTILI
 • ŠTITNIK ZA ZGLOBOVE

web: www.esafarma.it